Hong Kong Rate of Natural Increase

Hong Kong Rate of Natural Increase: 0.054000000000000006

Hong Kong Projected Rate of Natural Increase
YearRNI
20200.05
20210.02
2022-0.02
2023-0.05
2024-0.09
2025-0.13
2026-0.16
2027-0.2
2028-0.24
2029-0.28
2030-0.32
2031-0.36
2032-0.4
2033-0.44
2034-0.48
2035-0.52
2036-0.55
2037-0.58
2038-0.61
2039-0.64
2040-0.67
2041-0.69
2042-0.72
2043-0.74
2044-0.76
2045-0.78
2046-0.8
2047-0.82
2048-0.83
2049-0.85
2050-0.87

Hong Kong Historic Rate of Natural Increase
YearRNI
19910.69
19920.71
19930.68
19940.68
19950.6
19960.48
19970.41
19980.3
19990.26
20000.29
20010.31
20020.29
20030.23
20040.23
20050.25
20060.25
20070.28
20080.28
20090.28
20100.31
20110.36
20120.3
20130.27
20140.24
20150.22
20160.18
20170.15
20180.12
20190.09

Data is from US Census - International Database.

Home | Privacy Policy